מרכז י.נ.ר

עבודות סמינריות

כניסה למשתמשים 27/11/2021 כ"ג כסלו תשפ"ב
מאמרים לקריאה חופשית
673 תוצאות

קונפליקט זוגי כהזדמנות לצמיחה

זוגות רבים רואים בנישואין את פסגת אהבתם. הם בטוחים שברגע שמצאו את בן הזוג הנכון, הרי שמובטח להם חיים מאושרים. הם חולמים על יחסי ידידות מלאי חום , אכפתיות ואהבה. על זוגיות של שיתוף פעולה, תמיכה, קרבה ואינטימיות. אך לאחר תקופה קצרה (שלושה חודשים עד שנתיים) של אהבה רומנטית והתרוממות רוח ימצאו את עצמם בני הזוג מול חילוקי דעות  שעלולים להוביל לתחושה של חוסר סיפוק, כעס ותסכול היוצרים אווירת ריחוק המנוגדת בתכלית לציפיותיהם. זוגות רבים נבוכים כאשר הם מגלים שיש בניהם חילוקי דעות ואף מריבות. התחושה הראשונית היא שמריבות אלו מהוות סתירה לאהבה הקיימת בניהם, הם סבורים בטעות שחוסר היכולת שלהם לתקשר בהצלחה ובאהבה פירושו הוא שאין הם אוהבים זה את זה די הצורך. ולעיתים רבות יוותרו על החלום הזוגי היות והוא נראה להם בלתי אפשרי ליישום במציאות היומיומית.

בעבודה זו אדגים כיצד ניתן להפוך את הקונפליקט למקור של צמיחה. לשם כך אעסוק בהרחבה בשני המושגים העיקריים המופיעים בעבודה. 'קונפליקט' ו'צמיחה'. אביא גישות שונות והיבטים שונים הקשורים בשני המושגים ולבסוף אציג את הכלים להתמודדות עם הקונפליקט כך שאכן יהווה הזדמנות לצמיחה.

מאת: טלי כהן דפים: 22 ציון: 97 תאריך: 26/10/2014 מחיר: ₪ 44.00 הזמן עכשיו

תקשורת זוגית יעילה המסייעת בפתרון קונפליקטים

זוגות מצליחים נחושים ומטפחים בשיטתיות את הנישואין שלהם. הם יודעים מה מועיל ומטפח את הזוגיות והם גם יודעים מאלו התנהגויות יש להימנע. הם מודעים לחוקי התקשורת ביניהם ומנסים לדון בדברים בצורה מכובדת ויעילה.

עבודה זו באה לחקור את מאפייני הקונפליקט הזוגי וגורמיו, כאשר שאלת המחקר העומדת בבסיס העבודה היא: כיצד יכולה תקשורת זוגית יעילה לסייע בפתרון קונפליקטים?

הפרק הראשון עוסק בתיאור ההתנהגות, כללי יסוד והמאפיינים של זוגות מצליחים.

הפרק השני סוקר את גורמי הקונפליקט – "צרכים מנוגדים", כפי שמכנה זאת דר' רבין, הסיבות למריבות בין בני זוג ,על פי שיטתו של הפסיכיאטר דר' פלדמן. פרק זה מציג גם את עמדתו של דר' הנדריקס לפיו מריבות זוגיות הם ביטוי לקונפליקטים פנימיים. הפרק סוקר גם את שלבי ההתדרדרות במערכת הזוגית ומנסה לענות על השאלה מה תפקיד המריבות בזוגיות? לסיום מונה פרק זה את המיתוסים החוסמים תקשורת בזוגיות.

הפרק השלישי סוקר מגוון כלים ליצירת תקשורת זוגית יעילה.

כלי אחד: שימוש במטלות התנהגות על פי דר' ג'ונסון. המטלות ההתנהגותיות מכניסות את הזוגות לעולם של יחסים מסוג חדש, שבו כל אחד מבני הזוג הינו אדם שלם ומובדל, אך עדיין מסוגל ויכול להישאר קרוב לבן הזוג ולקיים מערכת יחסים משותפת ואינטימית.

כלי שני: תוכנית ארבעת הנקודות של דר' דרייקורס, הכוללת כבוד הדדי, איתור הבעיה האמיתית, עריכת הסכם ולקיחת אחריות.

כלי שלישי: שינוי התפיסה על פי שיטת האימגו. שיבושי העבר משפיעים על התנהגותינו  בהווה ועל כן שינוי התפיסה מלמד שמותר לבטא חילוקי דעות, כל אחד צריך לקחת אחריות על הקונפליקט הפנימי שלו ולא להשליך על בן הזוג.

כלי רביעי: תוכנית שלושת היסודות הבסיסיים הדרושים ליצירת דיאלוג זוגי על פי שיטתה של דר' רבין והם: הרצון להבין את בן הזוג. אופי השיחה- בהירות ותמציתיות. ושימוש בהוזון חוזר, כלי שמוביל להבנה ושיפור היחסים הזוגיים.    

מאת: בלומה נורדמן דפים: 25 ציון: 80 תאריך: 24/08/2014 מחיר: ₪ 50.00 הזמן עכשיו

השפעת תפיסת "מהות האדם" על זוגיות ואהבה

מטרת העבודה הנוכחית היא לבדוק, האם קיימים קשרים בין תפיסת האדם את מהותו, מי הוא, הבנת הקווים לדמותו ולמבנה נפשו ובין האהבה שירגיש לבן זוגו וההשקעה שירצה להקדיש במערכת הזוגיות. כשהנגזרת מהאהבה, היא נישואים המאופיינים ביציבות, חוסן זוגי ומחויבות לתווך ארוך.
מאת: פנינה פורטונה גנסיא דפים: 58 ציון: 94 תאריך: 26/08/2021 מחיר: ₪ 116.00 הזמן עכשיו

ממשק התורה והמדע ובחינתו בטיפול המערכתי.

מטרת העבודה הנוכחית היא, לבדוק האם כשר ונכון ב'עיניים תורניות', לימוד חוכמות אשר אינן נהגו [-ה-נ' בסגול.] דווקא בבית המדרש? וזאת על מנת להשיב על השאלה: הילכו התורה והמדע יחדיו? אשר משאלה זו, נגזרות עוד שני תתי - שאלה: הילכו החפצים, ללמוד חוכמות אלו? והילכו המבקשים מזור לנפשם, לחכמי - אותן חוכמות? בעבודה עיונית זו, שכללה ספרות מגוונת ועדכנית, תורנית ושאינה, בסוגיה הנידונה, עלה כי לא רק שהתורה מכירה בחוכמות הגויים כחוכמה, אלא פעמים שאף עושה בה שימוש להבנת חלקי תורה. כמו"כ ניתן למצוא זהות ביחס ל'גרעיני' תיאוריה מסויימת, בתורה ובמדע. לפיכך אין סתירה בין התורה למדע. אם כי, עולה במקביל, חיוב בדיקת כל תיאוריה בבדיקה קפדנית- האם אינה סותרת לתורה, אך כאמור, משכך, אינה נפסלת התיאוריה, מעצם היותה 'חכמת הגויים'. הספרות המובאת במחקר זה, מצביעה בפרק הראשון על כי אכן התורה מכירה בחוכמות הגויים כחוכמה ואף עושה בה שימוש להבנת חלקים מסוימים בה - עובדה המובילה כמובן לתובנה כי התורה והמדע אינם מהווים סתירה זה לזו, ופעמים שאף משולבים זה בזו. בפרק השני קיימת התייחסות ל'חסם' - לימוד חוכמות אלה - מבחינת איסור 'ביטול תורה', ומתברר אימתי אין איסור זה, תוך כדי פירוט ארבעת אופני היתר: צורך פרנסתי. הבחנה בין לימודים ריאליים לאלה ההומניים. לימוד אקראי. ולימוד בזמנים הפטורים מלימוד תורה. בפרק השלישי ישנה התייחסות ספציפית ללימוד פסיכולוגיה- שכשר ונכון הדבר, תוך העלאת צדדי הפולמוס ה-ער בקהילה התורנית - חרדית, סביב נושא רגיש זה, האם שונה חוכמת הנפש מיתר חוכמות הגויים, בשל השאלה שמא לתורה, אמיתות אחרות בדבר הנפש. ואילו בפרק הרביעי והחמישי, מובאת כדוגמה- לעלייה ב'קנה אחד' של התורה והמדע, תיאוריית סלוואדור מינושין בדבר הטיפול המערכתי- שתמציתה: אישיות היחיד מורכבת מהשפעת החברה והסביבה, וסימוכין לתיאוריה זו מן התורה. הרמוניה זו, הובאה בסדר זה: כאשר בפרק הרביעי הובאו עיקרי הטיפול המערכתי, ובזה החמישי, הובאו סימוכין מספרות תורנית ענפה, ליסוד זה - המערכתי. המסקנות שעלו הן כי לאחר בדיקה, על האדם הדתי לראות שילוב של התורה והמדע בהרמוניה. כמו גם על החפצים לתרום או לעבוד לפרנסתם בתחום המדע, לפנות ולהחכים בתחומים אלה, וכן המבקשים מזור לנפשם, יפנו בלב שקט לחכמי אותן חכמות.
מאת: רפאל כהן דפים: 38 ציון: 82 תאריך: 16/08/2021 מחיר: ₪ 76.00 הזמן עכשיו

התקשורת ככלי לפתרון קונפליקטים בזוגיות - גישות מדעיות ותפישות הלכתיות

תקציר העבודה נושא התקשורת בנישואין נחקר במחקרים שונים בעולם ובארץ. נכתב עליו באניספור היבטים בספרות המחקרית העולמית ובספרות היהודית – ההלכתית והמחשבתית. ועדיין, למרות השפע הרב במקורות, הוא תמיד היה ונשאר נושא "חם" ו"בוער" ביותר בקרב כל זוג החי חיים אינטנסיביים ברחבי העולם ובמדינתנו אנו. מטרת עבודה זו היא העמקה בגישות המדעיות העכשוויות, בהבנת התקשורת הבין זוגית ותרומתה לחיי זוגיות משופרים, אלו סוגי תקשורת קיימים, וכיצד לנצל או להשתמש בכוחות התקשורתיים החיוביים על מנת לפתור ולמנוע קונפליקטים זוגיים, כדי לשמר זוגיות תקינה ומאושרת. כפי שאסקור ואתמקד במהלך עבודתי זו, התקשורת המשפחתית והזוגית, הינה כלי לפתרון קונפליקטים בזוגיות. תקשורת חיובית "מרימה" את הזוגיות ויוצרת קרבה רגשית בין בני הזוג, לעומת תקשורת שלילית, שהורסת את הקשר הזוגי ומביאה לחורבן הבית והמשפחה. כמו כן אעמיק בתרומת האינטלגנציה הרגשית (א"ר) לחיי הנישואים, ולתרומתה לתקשורת הזוגית, ונלמד על חשיבות יישום עקרונותיה, בעידן הפוסט מודרני ומאפייניו. ולבסוף, אסקור ממצאים עיקריים על חשיבות התקשורת ככלי לפתרון קונפליקטים בזוגיות, במקורות היהודיים – בתפישות בהלכה ובמחשבת היהדות.
מאת: פארלי בן ציון דפים: 26 ציון: 97 תאריך: 16/08/2021 מחיר: ₪ 52.00 הזמן עכשיו

מנגנון טהרת המשפחה היהודי והשפעתו על הקשר הזוגי והמיני

מנגנון טהרת המשפחה עומד בבסיסה של כל מערכת נישואין ממוסדת על פי דעתה של ההלכה. מנגנון זה שהוא אבן יסוד בבניין הבית היהודי טומן בתוכו יופי רב וחכמה עמוקה ומאידך טומן מורכבות והתמודדות. מנגנון זה שמורכב מזמני טהרה וטומאה בקשר הפיזי בין בני הזוג הוא רכיב משמעותי בחייהם של בני הזוג שומרי ההלכה וככזה משפיע על הקשר האינטימי ביניהם על כל רבדיו. פעמים מתיחסים להתנהלות ההלכתית על פי מנגנון הלכתי זה כמנותקת מהשפעותיה הסביבתיות עבור בני הזוג. בשל כך בעבודה זו ניסיתי להציג מתוך הכרת המנגנון והצרכים הזוגיים, את הקשר בין הגורמים, מתוך אמונה שהבנת הקשר תוכל להיטיב עם המנגנון כולו. העבודה עוסקת בשלבים השונים של החודש מבחינת הגדרותיו ההלכתיות והפזיולוגיות. כמו כן עוסקת העבודה בשורשיה של המיניות ושל האינטימיות וההקשר שלהן לדיני הרחקות מתוך חיפוש הקשר בין מרחבים אלו. בעבודה בדקתי את השפעתם של כל אלה על קיומו של המנגנון ההלכתי.
מאת: כנרת שיליאן דפים: 21 ציון: 91 תאריך: 07/07/2021 מחיר: ₪ 42.00 הזמן עכשיו

הנישואין במחשבת ישראל

פעמים רבות אדם ניצב ברגעים המרגשים והמשמחים של טרום הנישואים, ולפתע הוא שואל את עצמו על מה ולמה אני עושה זאת? מה המטרה? מה החשיבות? האם אני עושה כי כולם עושים? כשאדם מבין את המשמעות של צעדיו הוא זוכה להפיק מהם את המירב וכך כל חייו מלאים במשמעות מעשית בכל רגע נתון
מאת: יהודה קניגסברג דפים: 52 ציון: 85 תאריך: 23/06/2021 מחיר: ₪ 104.00 הזמן עכשיו

עבורה סמינריונית: השפעת העליה על הזוגיות לעולי צרפת

מהן המיומנויות הנפשיות והרגשיות היסודיות הדרושות לתחזוק ואף חיזוק האהבה, האחווה, השלום והרעות בין בני הזוג? והאם נקודות מפתח אלו אכן עומדות במבחן החיים אחר העליה לארץ ישרול כאשר הזוג לוקה בחוסר יציבות לפני העליה
מאת: Marc mordekhai Bitton דפים: 23 ציון: 70 תאריך: 23/05/2021 מחיר: ₪ 46.00 הזמן עכשיו

השפעת הדיפרנציאציה הבינאישית על איכות חיי הנישואין.

העבודה עוסקת יכולת שלנו כבני אדם להיות נפרדים מהחברה שלנו ולרחוש זהות עצמית נפרדת מהחברה שמכנה בטחון ויכולת וויסות רגשי טוב יותר
מאת: יעקב אוחיון דפים: 16 ציון: 79 תאריך: 19/05/2021 מחיר: ₪ 32.00 הזמן עכשיו

ההשפעה של פגיעה מינית (מאחד ההורים) על חיי הזוגיות

שנים רבות שאני מתעסק עם ציבור ושמתי לב לפרט מאוד מעניין ומרתק שהמון נערים מתמודדים ("שבבניקים" "חוזרים בשאלה" ועוד תארים שאינם לרוחי) נפלו קורבן לרב פלוני או לדמות אלמונית שפגע בהם מינית, ומשם התחילה הנסיגה שלהם מכל דבר שבקדושה. למרות שאין חולק שישנה התעוררות ציבורית נגד התופעה ע"י כנסים, וכנסי הסברה או מחקרים וכתבי עת או חומר המתאר איך וכיצד למנוע או לפעול בנושא מ"מ לא מצאתי יותר מידי ספרים ומחקרים בנושא כיצד זה משפיע על חיי הנישואים של אותן המתמודדים הנ"ל ולשאלה הגדולה יותר כשהפגיעה נוצרה מחמת אחד ההורים, עד כמה המערכת הזוגית תוכל לחזור לעמוד כתיקונה או לאו.
מאת: רחמים חיימוב דפים: 17 ציון: 73 תאריך: 12/05/2021 מחיר: ₪ 34.00 הזמן עכשיו

זוגיות בעידן הטכנולוגי

העבודה באה לבדוק האם להתפתחות הטכנולוגית ולקדמה ישנן השלכות מהותיות על התא הזוגי. ואם ישנן, באלו תחומים מרכזיים בתוך המערכת הזוגית אפשר לראות זאת.
מאת: חיים ארנרייך דפים: 20 ציון: 92 תאריך: 04/05/2021 מחיר: ₪ 40.00 הזמן עכשיו

בגידות בחיי נישואין

לאורך כל ההיסטוריה האנושית מוזכר נושא הבגידה. עדויות מתוקשרות קיימות עוד מימי התנ"ך, כגון סיפור הבגידה של דוד מלך ישראל עם בת שבע (שמואל ב', י"א ה') ועד לתקופתנו; מסיפורו של הנשיא קלינטון ועד אישים מפורסמים נוספים שאף מנהלים את נושא הבגידה ואת מערכת היחסים שלהם בפומבי. באופן מפתיע, למרות שבגידה היא תופעה הקיימת משחר האנושות, ישנה מעט מאד הסכמה לגבי הגדרתה והסברים לקיומה; התפיסה הדתית רואה בבגידה עבירה על חוקי התורה שדינה חמור, בעיקר עבור האישה, ואילו התפיסה הטיפולית רואה בבגידה אקט המהווה סימפטום ו/או בעיית תקשורת בין בני הזוג שאינה תמיד מודעת.
מאת: מלכה אמיר דפים: 44 ציון: 95 תאריך: 01/05/2021 מחיר: ₪ 88.00 הזמן עכשיו

ההתמקדות בחיובי שבבן הזוג כגורם מרכזי לשביעות רצון הדדית בין בני הזוג בפרט , ואווירת ביית טובה בכלל

מטרת עבודה היא להביא למודעות כי שינוי ההסתכלות על בן הזוג , בדגש על התמקדות בחיובי שבו , יכולה להוביל להעלאת שביעות הרצון של בני הזוג בחיי הנישואין , וכן לתרום למערכת המשפחתית כולה .
מאת: אבישג צפליצקי דפים: 27 ציון: 88 תאריך: 18/04/2021 מחיר: ₪ 54.00 הזמן עכשיו

השפעת מצבי דחק ולחץ כלכליים על היציבות הזוגית

במהלך חיי נחשפתי למצבים רבים, דם מתוך חוויה אישית, בהם נכחתי לראות עד כמה הרסנית השפעתה של המצוקה הכלכלית על היחסים בין בני הזוג, אשר מתבטאת במתחים, חוסר אמון, תוקפנות וריחוק. כמי שהשתתפה באימון זוגי בנושא התנהלות כלכלית, אני יכולה להעיד על ההשפעה הרבה שיש להעדר שיתוף פעולה, חוסר תיאום והעדר הבנה ומחויבות למשמעות הנישואין על המצב הכלכלי בתא המשפחתי. זו גם הסיבה שבגללה החלטתי ללמוד את תחום ייעוץ הנישואין ולהעמיק בנושא "יחסי הזוגיות במצבי דחק כלכלי והשפעותיהם:". קשיים רבים מתגלים בזוגיות על רקע כלכלי, לפעמים הרקע הכלכלי הוא הגורם הדומיננטי למתחים, לחצים, ויכוחים ומחלוקות, ולפעמים לתקשורת לקויה, התנהלות כלכלית לקויה משפיעה לשלילה ובמישרין על איכות הזוגיות. בעבודה זו אתבסס על מחקרים, ספרים ומאמרים העוסקים בנושא הכלכלי בתוך המשפחה וכן על לקויים בהתנהלות הזוגית על רקע כלכלי.
מאת: שושי קוריץ דפים: 23 ציון: 82 תאריך: 13/04/2021 מחיר: ₪ 46.00 הזמן עכשיו

הפרעת קשב וריכוז בבגרות והשפעתה על הזוגיות

מצורף בזאת עבודה סמינריונית אשר סוקרת את הנושא של השפעת הפרעת קשב וריכוז על הזוגיות.
מאת: מרים לב טוב דפים: 32 ציון: 100 תאריך: 01/04/2021 מחיר: ₪ 64.00 הזמן עכשיו

תקשורת בין בני זוג והשפעתה על המתבגרים

התקשורת מהווה אמצעי חשוב לביסוס קשר אמיתי בין אנשים, שהוא תנאי הכרחי ובסיסי לשיתוף פעולה משום שהוא מזמן אמצעים לפתרון בעיות ולהבעה של אכפתיות וקרבה. בהתאם לכך, התקשורת משפיעה על יכולתו של האדם לקשור קשרים עם בני אדם אחרים בחברה. התקשורת כוללת אמצעים מילוליים (כמו דיבור) ואמצעים בלתי מילוליים, ויכולה לבוא לידי ביטוי במספר דרכים. התקשורת כוללת גם את היכולת לתקשר במידה נכונה ובאופן הנכון מול הסובבים כך שהתגובה תהיה נורמטיבית. כאשר התקשורת נעשית בצורה לקויה היא גוררת את הצד השני לפרשנות לא נכונה ואף להרס. החשיבות של תקשורת נכונה וחיובית בפרט בין בני הזוג, הינה כלי רב עוצמה לבניית מערכת זוגית משביעת רצון, כמו כן היא משפיעה על האוירה בבית ועל הילדים, עיצוב אישיותם והתנהגותם, בעוד שתקשורת שלילית בין בני הזוג משפיעה לרעה על הילדים והשפעות שליליות אלו מלוות את הילדים בצעירותם ובגרותם. כאשר מודל התקשורת של ההורים הינו חיובי או שלילי, הילד מעתיק את המודל הזה, ומושפע ממנו בשלב מוקדם ובשלב מאוחר יותר, למערכת היחסים שלו עם בני המין השני. מטרת העבודה היא לנתח את השפעת התקשורת במערכת הזוגית, מהותה ודרכי יישומה על-ידי מחקרים וחוקרים, סגנונות תקשורת והשפעתה של התקשורת בין בני הזוג על המתבגרים החווים קשיים הייחודיים לתקופה זו בחיים. בעבודתי התמקדתי בשלושה נושאים מרכזיים: הפרק הראשון יעסוק בהסבר מהי תקשורת, חשיבותה והשלכותיה בפרט בזוגיות וסגנונות תקשורת. הפרק שני יעסוק במאפייני המתבגרים ותיאוריות של הגיל. הפרק השלישי יעסוק בהשפעת התקשורת של ההורים על המתבגר.
מאת: טליה אביעד דפים: 39 ציון: 93 תאריך: 31/03/2021 מחיר: ₪ 78.00 הזמן עכשיו

טיפול קבוצתי להורים גרושים ולילדיהם

עבודה זו בוחנת את מהותו של טיפול קבוצתי להורים גרושים ולילדיהם. מטרת המחקר הוא לעמוד על ההשפעות של גירושין במשפחה על בני הזוג ועל ילדיהם ולהציע כיוונים לטיפול קבוצתי. שאלת המחקר שעומדת בבסיס עבודה עיונית זו היא: כיצד תורם טיפול קבוצתי להורים גרושים ולילדיהם? במענה לשאלה זו סוקרת העבודה את המושג גירושין, תוך התייחסות לכך שהגירושין הם תהליך שהחל בחיי בני הזוג ומהווים נקודת סיום לחיים המשותפים, ונקודת מעבר במשפחה. בעבודה מוצגות השלכות שונות של הגירושין: השלכות פסיכולוגיות, חברתיות וכלכליות ונבחנת השפעתן על כל בני המשפחה, ובייחוד על ילדים ומתבגרים. הסקירה מציגה את תרומתן של קבוצות ייעוץ וטיפול הן להורים והן לילדים ומתמקדת במענה של קבוצות להורים גרושים ולילידם להורים גרושים. המסקנות של מחקר עיוני זה מובילות להבנה שיש חשיבות רבה לקבוצות טיפול להורים גרושים ולילדיהם, בשל היות הקבוצה כוח מרפא שמאפשר למשתתפים בה לחלוק מרחב טיפולי משותף. זו הסיבה לכך שבמקרה של גירושין, מומלץ להפנות הן את הילדים והן את ההורים שחוו את התהליך וממשיכים את חייהם באופן החדש, לקבוצות ייעוץ וטיפול שיסייעו להם לעבד את החוויה, להפחית את ההשלכות השליליות ולהגיע אף לצמיחה בעקבות הגירושין.
מאת: ישראל גרייפמן דפים: 32 ציון: 98 תאריך: 09/03/2021 מחיר: ₪ 64.00 הזמן עכשיו

התלות בזוגיות

הגדרת הזוגיות והמשפחה היא שאלה העומדת במוקד תשומת ליבם של הרבה חוקרים ישראלים. בעשורים האחרונים חלו שינויים חברתיים שיצרו מצב בו הגדרת המשפחה שהייתה מקובל בעבר איבדה את תוקפה וכיום ישנו קושי להגיע לקונצנזוס בנוגע להגדרה מחודשת. מושג הזוגיות על כל משמעויותיו מצוי כרגע בין שוויון לאי – שוויון בין המינים. בעבר, עליונות הגבר וזכויות היתר שלו והנחיתות של האישה והיעדר הזכויות שלה, היו מובנים מאליהם. בסופה של הדרך הזאת יהיה השוויון המלא בין בני הזוג מובן מאליו. לשני הצדדים יהיה מובן, באופן העמוק ביותר, שהם שווים וששניהם ראויים לכבוד. אז תהיה הזוגיות מוסד של אהבה, חברות ותמיכה, פרגון ושיתוף פעולה. תהליכי התיעוש והעיור הביאו לצמצום הפונקציות של המשפחה ולהרחבת קשריה עם גורמים החיצוניים לה ותלותה בהם. בנוסף, קידום מעמד האישה, דחיית גיל הנישואין וצמצום הילודה צמצמו את תפקידיה החברתיים של המשפחה והפכו אותה ליחידה שנשענת בעיקר על קשרים רגשיים וציפייה לאושר. מגמות החילון והדמוקרטיה הביאו להתרופפות הפיקוח של מוסדות דתיים ונורמות מוסריות ולהדגשת אושרו וחירותו של הפרט על חשבון הסתגלות לדרישות החיים המסורתיים של המשפחה. חדשנות ושינוי, הזיקה לעתיד של החברה המודרנית, הינם גם אידיאלים התורמים להחלשת מעמד המשפחה. השינויים הקורים במשפחה משפיעים על החברה כשם שהשינויים בחברה משפיעים על המשפחה. תיאוריית ההתקשרות הינה תיאוריה של הפסיכולוגיה ההתפתחותית אשר טוענת כי בנפשו של הפעוט ישנו צורך פנימי וראשוני לתקשורת עם הדמות הדומיננטית בחייו על מנת להרגיש קרבה והגנה. בניגוד להשקפה הביהביוריסטית, תיאוריה זו גורסת כי צורך זה הינו קודם לצרכיו הפיזיים של הפעוט. לדעת בולבי, אשר מושפע מתיאוריית האבולוציה הדרוויניסטית, קיים ערך הישרדותי רב לדחף ליצור קשר וכן לחפש קרבה. דבר זה הינו חלק משמעותי של האישיות האנושית עוד בראשית היווצרותה. מבחינה דמוגרפית, ישראל נחשבת ליותר "משפחתית" משאר ארצות אירופה, וזה מכיוון ששיעור הילודה גבוה יחסית, שיעור גירושין נמוך יחסית, ולידות מחוץ לנישואין גם כן מעטות יותר (הולנדר, 2007). נראה, שלמרות שהשפעות התיעוש והמודרניזציה לא פסחו על ישראל, נותרה המשפחה הישראלית יציבה באופן יחסי. החוקרים פרס וכץ הציעו מספר הסברים לעובדה זו: ראשית, המצב הביטחוני המתוח, והיותה של ישראל "מדינה במצור", מעוררים אצל הישראלים תודעה גבוהה לסכנה והדבר מגביר את המשפחתיות. שנית, בני המוצא המזרחי, אשר מאופיינים בדפוסי משפחתיות מאוד מסורתיים, מהווים חלק גדול מהאוכלוסייה. בנוסף לכך, הדת והמסורת הינם ערכים מרכזיים במדינה, אשר באים לביטוי ברמה הערכית והמוסדית כאחד. ולבסוף, החברה הישראלית הינה קטנה ומצומצמת, מה שמשמש כאמצעי פיקוח המגביר את נטייתו של הפרט למשפחתיות
מאת: קלי רחל כהן דפים: 34 ציון: 75 תאריך: 03/03/2021 מחיר: ₪ 68.00 הזמן עכשיו

תסמיני גיל המעבר אצל הגבר והשפעתם על הזוגיות

אמצע החיים וגיל המעבר מהווים תקופה על פני רצף החיים, בה גברים חווים שינויים פיזיים ופסיכולוגיים. גיל המעבר ותסמיניו הינו אחד הנושאים אשר נהוג לבחון, לאבחן ולטפל בקרב נשים, כאשר מחקרים רבים בודקים את גיל המעבר ותסמיניו כתחום חדש יחסית בקרב גברים. שינויים פיזיים, רגשיים, מנטאליים, סביבתיים, חברתיים ומשפחתיים מהווים השפעה משמעותית על היחיד ועל תחום הזוגיות בגיל המעבר. גיל המעבר טומן בחובו שינויים אישיים, רגשיים, פיזיים ותפיסתיים, וכן שינויים בקריירה, הסתגלות לפרישה ולמשתמע מכך כלכלית, משפחתית וחברתית. מטרת עבודה זו לחקור את גיל המעבר, תסמיני גיל המעבר בקרב גברים, והשפעתם על הזוגיות, כאשר אלו כוללים מגוון נושאים כגון ההשפעה על חלוקת התפקידים בבית, איכות חיי הנישואין, יחסי הכוחות הזוגיים, משאבים משפחתיים ועוד. תחום זה הינו חשוב הן ברמת המחקר והן בשדה הפעולה על מנת לאפשר למידה והפקת מסקנות שמטרתן להיות לעזר הן עבור גברים ועבור נשים מבחינת מודעות אישית, חברתית וזוגית.
מאת: חגית טימור דפים: 27 ציון: 95 תאריך: 03/03/2021 מחיר: ₪ 54.00 הזמן עכשיו

התשמע קולי - על דיכאון לאחר לידה וההתמודדות בחיי הנישואים

בתקופת ההיריון ולאחרי הלידה חלק מהנשים חוות דיכאון או מצב ריגשי הדורש טיפול על ידי גורמים מקצועיים. המעבר לאימהות הינו תהליך פיזי מורכב המלווה בתגובות רגשיות ונפשיות. הסיבה לכך יכולה להיות כתוצאה מהשינוי ההורמונלי שחל בגוף בתקופת ההיריון ולאחר הלידה. נמצא כי דיכאון לאחר הלידה אינו פוסח על הגברים אשר חלקם נמצאו מתמודדים איתה אך באופן שונה מהנשים. לא כל שינוי במצב הרוח הוא דיכאון לאחר לידה, הדכדוך הינו טבעי, פוקד את רוב היולדות ועובר מאליו. בעבודה זו חקרתי את המצב בו היולדת סובלת ממצב רוח ירוד במשך רוב שעות היום, מאובדן עניין והנאה, תחושות אשם, קושי בריכוז, בכי ללא הפסקה והרגשת אין מוצא המצביעים על דיכאון לאחר לידה – PPD . בבחינת הסיבות לתופעה נמצאו 2 גישות, הביוכימית והפסיכולוגית אשר יכולות לבוא לידי ביטוי גם בשילוב. בשנים האחרונות מערכת הבריאות השקיעה במשאבים להתמודדות עם התופעה והטמיעה תוכניות לאיתור מוקדם על ידי הצוות הרפואי והסוציאלי. בחנתי את הקשר בין הדיכאון לאחר לידה ואיכות הקשר הזוגי והשפעתם זה על זה. הטיפול ב- PPD מוצא אור ב-2 מסגרות טיפוליות שונות: התרופתי והפסיכולוגי-זוגי או שילוב של שניהם, בעבודה זו הבאתי דוגמא מהחיים, של אישה שלקתה בדיכאון לאחר לידה שקטה הממחיש את היעילות בשילוב של 2 המסגרות הטיפוליות שבהם נעזרה. ניתן למנוע או לצמצם את התופעה על ידי העשרת הידע והצורך בשימוש בשירותי ההדרכה וההסברה לפני הלידה לשני בני הזוג.
מאת: לימור שוורץ דפים: 28 ציון: 94 תאריך: 01/03/2021 מחיר: ₪ 56.00 הזמן עכשיו

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130